Zakup systemów zabezpieczających dostęp do zasobów.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego
 • Telefon/fax: tel. 22 601 47 30 , fax. 22 8456751, 6463708
 • Data zamieszczenia: 2018-11-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  ul. Stefana Batorego 5
  02-591 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 601 47 30, fax. 22 8456751, 6463708
  REGON: 1229324000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mswia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup systemów zabezpieczających dostęp do zasobów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup systemów zabezpieczających dostęp do zasobów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Zobacz pełną treść przetarguZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną