Zakup doposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 36072 Świlcza, Świlcza 168
 • Telefon/fax: tel. 017 8560338, 017 8670145 , fax. 178 670 157
 • Data zamieszczenia: 2018-03-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Świlcza 168
  36072 Świlcza, woj. podkarpackie
  tel. 017 8560338, 017 8670145, fax. 178 670 157
  REGON: 69001030800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.swilcza.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup doposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Oferty można składać na dowolną ilość części. Część nr I Doposażenie kuchni w zakresie: 1.Chłodziarko zamrażarka - 1 szt; 2.Zmywarka - 1 szt; 3. Kuchenka mikrofalowa - 1 szt; 4.Czajnik elektryczny - 1 szt; 5.Wyciskarka do owoców i warzyw - 1 szt; 6.Frytkownica - 1 szt; 7. Opiekacz - 1 szt; 8. Robot kuchenny - 1 szt; 9. Odkurzacz na mokro i na sucho - 1 szt; CZEŚĆ II Doposażenie Świetlicy w zakresie: 1.Lada do sali informatycznej - 1 SZT; 2. Dywan do dużej Sali - 1 SZT; 3. Rolety wewnętrzne do świetlicy - łącznie 19 szt; 4. Dozownik mydła w płynie 1 l - 3 szt; 5. Dozowników ręczników składanych - 3 szt; 6. Dozownik papieru toaletowego - 2 szt; 7. Zestaw do czyszczenia WC - 2 szt; 8. Miotła domowa z kijem - 1 szt; 9. Zmiotka z szufelką - 1 szt; 10. Kosz na śmieci plastikowy - 3 szt; 11. Wiaderko na kółkach z prasą i mopem płaskim z mikrofazy - 1 kpl; 12. Zestaw wiadro wraz z mopem paskowym - 1 kpl; 13. Łopata do śniegu - 3 szt; 14. Zawieszana półka zamykana na klucz na artykuły sanitarne i higieniczne - 1 szt; Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39150000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf