Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Białymstoku

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-337 Białystok, Pułaskiego
 • Telefon/fax: tel. 85 7465505 , fax. 85 7465630
 • Data zamieszczenia: 2018-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
  Pułaskiego 25
  15-337 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 7465505, fax. 85 7465630
  REGON: 367066167

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Białymstoku przy ul. Pułaskiego 25 w Białymstoku. 2. Zakres zamówienia obejmuje 7 części: 1) I część - mięso, drób, kiełbasy, wędliny, 2) II część - warzywa, owoce, ziemniaki, jaja, 3) III część - mleko i produkty mleczne, 4) IV część - produkty spożywcze różne, 5) V część - pieczywo i artykuły piekarskie, 6) VI część - mrożonki warzywne i owocowe, 7) VII część - ryby mrożone. 3. Rodzaj artykułów żywnościowych i ich przewidywana ilość w okresie obowiązywania umowy w poszczególnych częściach zamówienia zostały opisane w zestawieniach rodzajowo-ilościowych (formularzach cenowych), stanowiących zał. nr 1-7 do SIWZ. Przewidywane ilości produktów w zestawieniach rodzajowo – ilościowych zostały podane w celu obliczenia ceny ofertowej i określenia maksymalnego pułapu wartości zobowiązania wobec wykonawcy w każdej części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Zobacz pełną treść przetarguZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną