Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku w roku szkolnym 2018/2019

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15612 Białystok, ul. Polowa
 • Telefon/fax: tel. 856 610 332 , fax. 856 610 332
 • Data zamieszczenia: 2018-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
  ul. Polowa 42552
  15612 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 856 610 332, fax. 856 610 332
  REGON: 73539700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp21bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku w roku szkolnym 2018/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych wymienionych w załącznikach nr: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f do SIWZ – formularzach cenowych (stanowić one będą jednocześnie załączniki do umowy odpowiednio dla danej części), w których wskazano asortyment i przewidywaną ilość odpowiednio dla części: Część 1. Warzywa i owoce oraz jaja, Część 2. Mięso, drób i wędliny, Część 3. Produkty ogólnospożywcze, nabiał i produkty mleczarskie, Część 4. Mrożonki, Część 5. Ryby mrożone, Część 6. Pieczywo świeże, wyroby piekarskie i ciastkarskie. Zamawiający zaznacza, że realizowane cykliczne dostawy, każdorazowo winny być dostosowane wagowo do składanego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Zobacz pełną treść przetarguZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną