Remont Pododdziału Chirurgii Onkologicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu


Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 59700 Bolesławiec, ul. Jeleniogórska
 • Telefon/fax: tel. 757 380 225 , fax. 75 738 00 13 75 738 02 01
 • Data zamieszczenia: 2018-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
  ul. Jeleniogórska 4
  59700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie
  tel. 757 380 225, fax. 75 738 00 13 75 738 02 01
  REGON: 31033800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozbol.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont Pododdziału Chirurgii Onkologicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiot zmówienia obejmuje: - remont sal chorych, - wymianę stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami - malowanie ciągów komunikacyjnych wewnętrznych, - remont łazienek wraz z wymianą brodzików, umywalek wraz z bateriami oraz muszli ustępowych, - wymiana lamp oświetleniowych w ciągach komunikacyjnych, - montaż poręczy przyściennych i kątowników zabezpieczających naroża, - montaż instalacji przywoławczej, - montaż siatek przeciw owadom w ramach okiennych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf