Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych w 10 pakietach

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-276 Białystok, M. Skłodowskiej - Curie
 • Telefon/fax: tel. 85 831 83 88 , fax. 85 831 86 91
 • Data zamieszczenia: 2018-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
  M. Skłodowskiej - Curie 24A
  15-276 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 831 83 88, fax. 85 831 86 91
  REGON: 28861000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uskwb.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych w 10 pakietach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem artykułów żywnościowych - mięso wieprzowe i wołowe świeże , mięso drobiowe, wędliny drobiowe i wołowo wieprzowe, mrożonki owoce i warzywa , ryby mrożone , mleko CPV , produkty mleczarskie , warzywa i owoce świeże . Dostawy i wyładunek asortymentu będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy w godz. 7.00-13.00 w terminie 24 h od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia w formie telefonicznej lub faksem, a w przypadku dostawy świeżego pieczywa przez 7 dni w tygodniu do godz.6.30.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Zobacz pełną treść przetarguZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną