Opracowanie koncepcji wortalu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości z założeniem docelowego przekształcenia wortalu w platformę cyfrową

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży
 • Telefon/fax: tel. +48222500130 , +48222737190
 • Data zamieszczenia: 2018-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48222500130 , +48222737190
  REGON: 36 92 67 361
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpit.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie koncepcji wortalu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości z założeniem docelowego przekształcenia wortalu w platformę cyfrową
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie koncepcji wortalu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości z założeniem docelowego przekształcenia wortalu w platformę cyfrową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Zobacz pełną treść przetarguZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną