Dostawa Systemu Centralnego Backupu wraz z oprogramowaniem oraz licencjami i szkoleniem dla czterech pracowników Zamawiającego na rzecz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02554 Warszawa, Aleja Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 225 648 608 , fax. 225 648 608
 • Data zamieszczenia: 2018-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Aleja Niepodległości 162
  02554 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 648 608, fax. 225 648 608
  REGON: 150200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sgh.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: publiczna uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa Systemu Centralnego Backupu wraz z oprogramowaniem oraz licencjami i szkoleniem dla czterech pracowników Zamawiającego na rzecz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest dostawa Systemu Centralnego Backupu do wykonywania / przywracania kopii zapasowych systemów działających w środowisku wirtualnym i fizycznym wraz z funkcją de-duplikacji i zintegrowanym oprogramowaniem dedykowanym do zabezpieczania danych oraz funkcjonalnością diagnostyczno-raportującą dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dostawa obejmuje: serwer plików typ I, serwer plików typ II, oprogramowanie do obsługi serwerów wraz z licencjami, wdrożenie, szkolenie 4 pracowników Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Zobacz pełną treść przetarguZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną