Dostawa i montaż wyposażenia w pomieszczeniu Atrium w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-153 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy
 • Telefon/fax: tel. +48713406526 , fax. +48713406948
 • Data zamieszczenia: 2018-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48713406526, fax. +48713406948
  REGON: 000514377
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.duw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż wyposażenia w pomieszczeniu Atrium w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia w pomieszczeniu Atrium w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Zamówienie zostało podzielone na II (dwie) części: Część I - Dostawa i montaż zabudowy meblowej, Część II - Dostawa foteli i siedzisk. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr A do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Zobacz pełną treść przetarguZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną