Dostawa i montaż mebli na potrzeby Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na części: Część 1 - Dostawa i montaż mebli na potrzeby Zakładu Anatomii Zwierząt Katedry Biostruktury i Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Część 2 - Dostawa i montaż mebli na potrzeby Domów Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Część 3 - Dostawa i montaż mebli na wyposażenie pomieszczenia biurowego i socjalnego w Centrum Inżynierii Genetycznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida
 • Telefon/fax: tel. 713 205 020 , fax. 713 205 386
 • Data zamieszczenia: 2018-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 25
  50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 205 020, fax. 713 205 386
  REGON: 186700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.upwr.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż mebli na potrzeby Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na części: Część 1 - Dostawa i montaż mebli na potrzeby Zakładu Anatomii Zwierząt Katedry Biostruktury i Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Część 2 - Dostawa i montaż mebli na potrzeby Domów Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Część 3 - Dostawa i montaż mebli na wyposażenie pomieszczenia biurowego i socjalnego w Centrum Inżynierii Genetycznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i montaż mebli na potrzeby Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na części. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia z montażem mebli na potrzeby Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zgodnie z załącznikami od nr 6 do nr 8 SIWZ – Parametry techniczne przedmiotu zamówienia. Arkusze kalkulacyjne stanowią załączniki 1a,1b i 1c. Szczegółowe warunki realizacji określa załącznik od nr 5 do SIWZ - wzór umowy dla każdej części
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Zobacz pełną treść przetarguZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną