„Przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z odwodnieniem na stadionie w Ustrzykach Dolnych''.

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Ustrzyki Dolne
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 38700 Ustrzyki Dolne, ul. Mikołaja Kopernika
 • Telefon/fax: tel. 013 460-80-00 , fax. 013 460-80-16
 • Data zamieszczenia: 2018-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ustrzyki Dolne
  ul. Mikołaja Kopernika 1
  38700 Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie
  tel. 013 460-80-00, fax. 013 460-80-16
  REGON: 37044007000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wwww.ustrzyki-dolne.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z odwodnieniem na stadionie w Ustrzykach Dolnych''.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z odwodnieniem na stadionie w Ustrzykach Dolnych”. Zadanie należy wykonać zgodnie z wytycznymi dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ogłoszonych na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej: https://www.msit.gov.pl/pl/infrastruktura/fundusz-rozwoju-kultury/program-lekkoatletyczny/zalozenia/3705,Program-rozwoju-infrastruktury-lekkoatletycznej-edycja-2017.html Zamówienie zostanie podzielone na dwie części: I część: Wykonanie bieżni z nawierzchnią poliuretanową. II część: Wykonanie infrastruktury lekkoatletycznej. I część: Wykonanie bieżni okrężnej czterotorowej oraz bieżni prostej sześciotorowej do biegów sprinterskich z nawierzchnią poliuretanową dwuwarstwową o gr. min.48 mm ułożoną na podbudowie asfaltobetonowej o promieniu wirażowym R = 36,5m i szerokości toru 1,22m.Bieżnię należy wykonać zgodnie z załączonym Projektem Budowlanym z uwzględnieniem niezbędnych prac przygotowawczych, robót budowlanych i wyposażenia. II częśc: 1. Skocznia do skoku w dal i trójskoku - dwuścieżkowa, jednostronna. Nawierzchnia i podbudowa rozbiegu o parametrach i technologii jak dla bieżni. 2. Rzutnia do pchnięcia kulą – z sektorem rzutów z nawierzchnią z mączki ceglanej. Nawierzchnię koła do pchnięcia kulą zaprojektowano jako betonową. 3. Skocznia do skoku wzwyż – nawierzchnia i podbudowa rozbiegu o parametrach i technologii jak dla bieżni, z pogrubieniem nawierzchni do gr. 20 mm wg rysunku szczegółowego. Infrastrukturę lekkoatletyczną należy wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym – załącznik nr 9 do SIWZ. Całość wyposażenie zgodna z Certyfikatem IAAF: Lp. Nazwa Kod Ilość Jm 1 (Z) Zestaw pomiaru czasu - basic (timing set - basic) ZPCP14 1 kpl 2 Blok startowy stalowy wyczynowy (steel competition starting block) IAAF E-09-0583 PBS-01 6 szt 3 Pałeczki sztafetowe wyczynowe 6 szt. (competition relay batons) IAAF E-99-0159 PPA-38/6 1 kpl 4 Płotek wyczynowy stalowo-aluminiowy składany, wys.: 762, 838, 914, 991 i 1067 [mm] (competition hurdle) IAAF E-99-0157 PP-171 40 szt 5 Stojak do skoku wzwyż wyczynowy teleskopowy (competition HJ stand) IAAF E-99-0158 STW-02 1 kpl 6 Zeskok wyczynowy do skoku wzwyż 6 x 4 x 0,7 m (competition HJ landing area) IAAF E-03-0361 W-647 1 szt 7 Pokrowiec przeciwdeszczowy na zeskok W-647 (waterproof cover) P-647 1 szt 8 Poprzeczka do skoku wzwyż wyczynowa (competition HJ crossbar) IAAF E-08-0520 PW-400 4 szt 9 (Z) Garaż metalowy na zeskok W-647 do skoku wzwyż do samodzielnego montażu (self-assembly metal garage) GW-647 1 szt 10 Stelaż stalowy z wózkiem pod zeskok 6 m x 4 m (modular grid platform with transport cart) SW-6x4 1 szt 11 Pokrywa nierdzewna do wyczynowej belki do skoku w dal i trójskoku (stainless steel cover for competition take off board) PBN-S0250 3 szt 12 Belka do skoku w dal i trójskoku z ramą nierdzewną (competition take off board with stainless steel foundation tray) IAAF E-06-0433 S-250 3 szt 13 (Z) Mata czerwona na zeskocznię do skoku w dal i trójskoku (mesh sand pit cover) MP-001 40 m2 14 Grabie aluminiowe z krawędzią równającą (aluminium rake with levelling blade) GA-S0325 2 szt 15 Koło do pchnięcia kulą (shot put circle) IAAF E-06-0450 S-243 1 szt 16 Próg wyczynowy do pchnięcia kulą stalowo-drewniany (competition shot put toe board, steel-wood) IAAF E-06-0451 S-269 1 szt 17 Kula wyczynowa stalowa 7,26 kg, śr. 128 mm (competition shot put) IAAF I-04-0305 PK-7,26/128 1 szt 18 Kula wyczynowa stalowa 7,26 kg, śr. 120 mm (competition shot put) IAAF I-99-0152 PK-7,26/120 1 szt 19 Kula wyczynowa stalowa 7,26 kg, śr. 113 mm (competition shot put) IAAF I-04-0304 PK-7,26/113 1 szt 20 Kula wyczynowa stalowa 6 kg, śr. 105 mm (competition shot put) IAAF I-12-0584 PK-6/105 1 szt 21 Kula wyczynowa stalowa 6 kg, śr. 115 mm (competition shot put) IAAF I-02-0262 PK-6/115 1 szt 22 Kula wyczynowa stalowa 6 kg, śr. 125 mm (competition shot put) IAAF I-12-0585 PK-6/125 1 szt 23 Kula wyczynowa stalowa 5 kg, śr. 100 mm (competition shot put) IAAF I-12-0582 PK-5/100 1 szt 24 Kula wyczynowa stalowa 5 kg, śr. 110 mm (competition shot put) IAAF I-99-0151 PK-5/110 1 szt 25 Kula wyczynowa stalowa 5 kg, śr. 120 mm (competition shot put) IAAF I-12-0583 PK-5/120 1 szt 26 Kula wyczynowa stalowa 4 kg, śr. 95 mm (competition shot put) IAAF I-12-0588 PK-4/95 1 szt 27 Kula wyczynowa stalowa 4 kg, śr. 100 mm (competition shot put) IAAF I-99-0150 PK-4/100 1 szt 28 Kula wyczynowa stalowa 4 kg, śr. 110 mm (competition shot put) IAAF I-12-0581 PK-4/110 1 szt 29 Kula wyczynowa stalowa 3 kg śr. 85 mm (competition shot put) IAAF I-11-0532 PK-3/85 1 szt 30 Kula wyczynowa stalowa 3 kg, śr. 108 mm (competition shot put) IAAF I-11-0534 PK-3/108 1 szt 31 Kula wyczynowa stalowa 3 kg śr. 100 mm (competition shot put) IAAF I-11-0533 PK-3/100 1 szt 32 Kula wyczynowa stalowa 2 kg śr. 85 mm paraolimpijska (paralympic competition shot put) PK-2/85 1 szt 33 Kula wyczynowa stalowa 2 kg śr. 90 mm paraolimpijska (paralympic competition shot put) PK-2/90 1 szt 34 Stojak do kul na kółkach (rack for shot puts on wheels) SR-24-W 2 szt UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienie od umowy w zakresie realizacji II części zamówienia w terminie do 14.11.2018 r. w przypadku nieuzyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zmniejszenie zakresu zamówienia nie stanowi podstaw do żadnych roszczeń Wykonawcy z tego powodu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Zobacz pełną treść przetarguZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną